Alberto Petrò
via Marsala 15, Brescia — IT
P.IVA 03348950985
Info
Poltrait
2003
Homines
Poltrait
2003
full/grid